EKO Natura - Efektywne mikroorganizmy
LIDER INNOWACJI ROKU 2009 WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


PRODUCENT I DYSTRYBUTOR PROBIOTYCZNYCH PREPARATÓW MIKROBIOLOGICZNYCH
(efektywnych mikroorganizmów)
  
stosowanych w:
 
- rolnictwie: ProBios, ProBios komposter, ProBios plus do sadów i ogrodów, M-5
- hodowli zwierząt: Doktor Em®, Doktor Em® dla pszczół, Doktor Em® dla koni, Doktore Em® dla gołębi, Doktor Em® dla zwierząt domowych, ProBios plus HZ
- gospodarce komunalnej: Bio-Trakt®
- ochronie środowiska: Bio-Filtry
- gastronomii, przetwórstwie rolno-spożywczym: Bio-Trakt® Plus

 

argaiv1120

Firma zajmuje się głównie wdrażaniem nowych biotechnologii opartych na żywych kulturach pożytecznych mikroorganizmów.
  
Zakres naszej działalności obejmuje:
  • rolnictwo i leśnictwo - kondycjonowanie i detoksyzacja gleby, wzmacnianie naturalnej odporności roślin na choroby grzybowe i szkodniki, bioasekuracja upraw polowych i plantacji leśnych,
  • dsc01377.1
  • hodowlę zwierząt - znacząca poprawa warunków sanitarnych w fermach hodowlanych, lepsze wykorzystanie pasz w przeliczedniu na kg żywej wagi, eliminacja chorób przewodu pokarmowego, poprawa ogólnej kondycji zdrowotnej.
  • Nasza firma jest  producentem probiotycznej mieszanki paszowej Doktor Em® wytwarzanej pod nadzorem PIW-et (PL 2819009 p.) Nasz bio-preparat wytwarzany jest na bazie żywych kultur bakterii kwasu mlekowego z udziałem dwudziestu wyciągów ziołowych.
  • ochronę środowiska - rewitalizacja stawów, oczek i cieków wodnych, wód gruntowych, rewitalizacja skażonej gleby (zwłaszcza substancjami ropopochodnymi), eliminacja odorów,
  • gospodarkę komunalną - udrażnianie trakcji ściekowych i kanalizacyjnych, wspomożenie i stymulacja procesów fermentacyjnych w oczyszczalniach ścieków, redukcja i higienizacja osadów pościekowych, likwidacja odorów,
  • hotele i gastronomię, ubojnie i firmy produkujące żywność, zakłady działające na bazie surowców organicznych - udrażnianie kanalizacyjnej sieci wewnętrznej, redukcja tłuszczów w trakcjach ściekowych i separatorach, kompostowanie odpadów organicznych, likwidacja przykrych odorów.
1
Prowadzone przez nas trzyletnie testy i badania nad wykorzystaniem pożytecznych mikroorganizmów w gospodarce wodno-ściekowej doprowadziły do rejestracji i uzyskania atestu PZH Nr PZH/HT-2306/2009 na produkt finalny pod nazwą             Bio-Trakt®.
Opracowaną przez nas - na bazie pożytecznych mikroorganizmów - technologię, wdrażamy również w krajach UE m. in. Litwie, Łotwie, Estonii oraz w krajach bałkańskich. 
  
 
Proponowane przez nas technologie są całkowicie ekologiczne, bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin, wysoce efektywne i ekonomiczne oraz proste w użyciu.